Již od prvního otevření klinky 09.09.1999 v 9:09 hodin je spektrum našich služeb průběžně rozšiřováno pořizováním moderního lékařského vybavení a neustálým doškolováním ošetřujícího personálu. V budově kliniky jsou prováděna ošetření a chirurgické zákroky převážně na koních a malých zvířatech. V terénní praxi navštěvujeme všechny běžně chované druhy zvířat: koně, psi a kočky stejně jako skot, prasata, ovce a v dnešní době již též alpaky a velbloudy.

Postupujeme podle zásad klasické veterinární medicíny. Tyto postupy jsou doplněny o metody alternativní medicíny.